WeChat
0
友禮獎賞

友禮獎賞

 

Dr. Miracle 會員只要介紹新朋友成功首次消費滿每$1,000 可即獲取 100積分, 會員憑積分於限期前可兌換豐富禮品.

 

例如: 會員A介紹朋友B和朋友C, 朋友B 消費$1000, 朋友C消費$3000, 會員A總共可獲得400積分, 如此類推...

 

本頁圖片/檔案 - 友禮獎賞 內面